МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Свиленград

„Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград” ЕООД се намира на ул. „Сан Стефано” №1 в гр. Свиленград. Управител на болницата е д-р Димитър Ермов.

 

Лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Болницата заема важно място в системата на здравеопазването в област Хасково. Пряко обслужва населението на общините Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград.

„МБАЛ-Свиленград”ЕООД разполага с 130 легла.

В „МБАЛ-Свиленград”ЕООД работят 174 души персонал, от които 44 лекари, 1 магистър фармацевт, 62 медицински специалисти и 54 души друг персонал.

ЗАПОВЕД

№19/17.03.2020г.

 на основание Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването относно разпространението на  COVID-19 на територията на страната, чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за здравето

 

НАРЕЖДАМ:

 

 I.Да се вземат следните превантивни мерки за ограничаване разпространяването на COVID-19 при предоставянето на услуги и дейности в „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД, свързани  пряко с достъпа на лица до лечебното заведение и  хоспитализирането им, а именно:

 

1.Да се преустановят свижданията и достъпа на външни лица на територията на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД.

2. Да се преустанови приема и провеждането на планова оперативна дейност.

3. Достъпа на лица до сградата на „МБАЛ-Свиленград“ЕООД да става единствено и само през входа към „Детско отделение“.

4. При хоспитализиране на пациенти над 60 годиш на възраст с белодробни заболявания, да се въведе карантинен режим на работа, като същите се допускат в  лечебното заведение само с направление за хоспитализация от личния лекар и приложена към него рентгенова снимка и  изследване на ПКК (пълна кръвна картина).

5. Тази категория пациенти задължително преминава през приемен кабинет в „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД за консултация с пулмолог.

6. Пациентите приемани за хоспитализация в „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД да бъдат придружавани до съответното отделение от санитар.

 

    Настоящата заповед е в сила до нейното изрично отменяне от управителя на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД.

    Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Отговорност по изпълнение на заповедта възлагам на Димитрина Атанасова-главна медицинска сестра в „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД

 

 

 

                        Управител на „МБАЛ-СВИЛЕНГРАД“ ЕООД:……………………

                                                                                                       Д-р Димитър Ермов