МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Телефонен указател

Клинична лаборатория   0379/74031
Микробиологична лаборатория   0379/63130
Отделение по образна диагностика   0379/74034
Отделение по Хемодиализа   0379/71547
Детско отделение    
Завеждащ отделение   0379/74037
Сестри   0379/74036
Акушеро-гинекологично отделение    
Завеждащ отделение   0379/74038
Акушерки   0379/74041
Вътрешно отделение    
Лекари   0379/74052
Сестри   0379/74051
Отделение по нервни болести   0379/74018
Отделение по анестезия и интензивно лечение/ОАИЛ/   0379/74033
Хирургично отделение    
Завеждащ отделение   0379/74053
Сестри   0379/74061
Болнична аптека   0379/74043
Администрация    
Управител   0379/74071
Главна медицинска сестра   0379/74073
Главен Счетоводител   0379/74072
Деловодство   0379/74075 
Счетоводство/Каса   0379/74074
 ТЕЛК   0379/83000
Факс   0379/71534
e-mail   mbalsv@gmail.com