МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Аптека

Магистър фармацефт – Стоянка Чакърова

Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори. В нея се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи

Помощник фармацефт: В.Златанова

Тел.: 0379 / 740 43.