МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Приемно - консултативни кабинети (ПКК)

Терапевтичен

Неврологичен

Педиатричен

Кардиологичен

Хирургичен

Гинекологичен

Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
ОАИЛ
Фиозиотерапевтичен