МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Отделение по образна диагностика

Началник отделение – д-р Румен Христов

Структура

Отделението е разположено на първия етаж на МБАЛ Свиленград.

Разполага с:

  • кабинет по конвенционална рентгенова диагностика;

  • рентгенова лаборатория;

  • мамографски кабинет;

  • кабинет ехографска диагностика;

  • кабинет по компютърна томография.

Апаратура

Компютърен томограф, Рентгенов апарат за графии и скопии-2бр., мобилен рентгенов апарат за графии, , рентгенов апарат за мамографии и триплексен ехографски апарат-2бр. .

Дейност

Отделението обслужва стационара и работи по договор с НЗОК за амбулаторно болни: компютърна томография/скенер/, конвенционални рентгенови изследвания – скопии и графии, мамографии, ехографски изследвания на вътрешни органи, щитовидна жлеза и млечна жлеза.

В отделението работят 2 лекари с призната специалност по образна диагностика, 3 ретгенови лаборанти и 1 санитар.

Ординатор: д-р Проданов

Тел.: 0379/74034