МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Вътрешно отделение

Началник отделение - д-р Анна Сюлеменчева

Структура

Вътрешното отделение е разположено на третия етаж, централна част, посока изток. Разполага с:

- Приемно-консултативен кабинет с ЕКГ;

- Ендоскопски кабинет;

- Кабинет за ехокардиография;

-Кабинет за ехография на коремни органи;

- Функционален кабинет- велоергометрия; изследване на дишането;

- Стационар с 27 легла, в това число :

Интензивни легла;

Кардиологични;

Пулмологични;

Гастроентерологични;

Ендокринологичен.

Апаратура

Отделението разполага с: монитори за интензивно наблюдение, дефибрилатори, ЕКГ апарати, индивидуални инхалатори, реанимационен комплект, велоергометър, апарат за изследване на дишането, ехокардиограф, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, ехограф за коремни органи, холтер ЕКГ и холтер Артериално налягане.

Дейност

Вътрешно отделение, в което се лекуват болни със сърдечно-съдови заболявания- инфаркт, сърдечна недостатъчност, аритмии и др., белодробни-бронхопневмонии, дихателна недостатъчност, бронхиална асма,гнойно възпалителни заболявания на бял дроб и др., чернодробни, стомашно-чревни, и др. заболявания от областта на вътрешната медицина, ендокринологични заболявания.

В отделението работят 9 лекари – 2 с призната специалност по вътрешни болести и кардиология, 2 с призната специалност по вътрешни болести и гастроентерология, 1 с призната специалност по вътрешни болести и пулмология, 3 с призната специалност по вътрешни болести, 8 мед. сестри и 9 санитари.

Ординатори: д-р Костадинова, д-р Пеева, д-р Попов, д-р Милева, д-р Кирилов, д-р Скерлева, д-р Георгиева, д-р Зафер.

тел:0379/74051; 0379/74052; 0882950847;