МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Неврологично отделение

Началник отделение - д-р Диана Божинова

Структура

Неврологично отделение е разположено на третия етаж, централна част, посока запад. Разполага с:

- Приемно-консултативен кабинет;

- Функционален кабинет- невросонология; електромиография (ЕМГ) и електроенцефалография (ЕЕГ)

Стационар с 23 легла, в това число 2 интензивни легла.

Апаратура

Отделението разполага с: монитори, ЕКГ апарати, електроенцефалограф; електромиограф; пулсов доплеров сонограф.

Дейност

Многопрофилно отделение, в което се лекуват болни със заболявания на централна и периферна нервна система- мозъчни инсулти, Паркинсонова болест, миастения МС, дискова болест, невралгии и радикулити.

В отделението работят 5 лекари - 5 с призната специалност по нервни болести, от които 2 с квалификация за доплерова сонография; 2 с квалификация за извършване на електромиография и 1 с квалификация за извършване на електроенцефалография; 7 мед. сестри и 4 санитари.

Ординатори: д-р Скерлев, д-р Трандева, д-р Вълчева, д-р Георгиев.

Тел.: 0379 / 7 40 18; 0882950846;