МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Хирургично отделение

Началник отделение - д-р Наско Вангелов,

Структура

Хирургичното отделение е разположено на четвъртия етаж, в централната част на болницата.

Разполага с:

- Приемно-консултативен кабинет;

- Операционен блок с две операционни зали – асептична и септична.

- Стационар с 15 легла, в това число:

Сектор за интензивно лечение с 2 легла;

Сектор детска хирургия – с 4 легла на функционален принцип.

Апаратура

Отделението разполага с медицинска апаратура за въвеждане, поддържане и извеждане от анестезия и мониториране, два анестезиологични апарата, две легла за интензивно лечение, снабдени с монитори за следене на основните жизнени показатели, две операционни маси, два електроножа, кислородна и вакуумна инсталация, аспирационни помпи и ЕКГ апарат.

Дейност

Приема за диагностика и лечение болни в спешен и планов порядък с хирургични заболявания за оперативно и консервативно лечение: апендицит, хернии, камъни в жлъчния мехур и жлъчните пътища, заболявания на стомаха, тънки и дебели черва в това число и злокачествени заболявания, заболявания на черния дроб-ехинокок ,абцес, съдови и възпалителни заболявания на крайниците, черепно-мозъчни травми, изгаряния, възпалителни заболявания на кожа и подкожие и други.

В отделението работят 7 лекари, 7 мед. сестри и 7 санитари. Четирима лекари с призната специалност по обща хирургия, 1 с призната специалност по детска и обща хирургия, 2 лекари специализиращи хирургия.

В отделението извършва консултативна, лечебна и оперативна дейност – Управителят на болницата д-р Ермов .

Ординатори: д-р Станчев, д-р Карамфилов; д-р Димов; д-р Панов; д-р Казазян;

Тел.: 0379 / 7 40 61; 7 40 53; 0882950844;