МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Акушеро - гинекологично отделение

Началник отделение – д-р Недялко Апостолов,

Структура

Акушеро-гинекологичното отделение е разположено на втория етаж на болницата.

Разполага с:

- Приемно-консултативен кабинет;

- Операционна зала;

- Родилна зала;

- Втора операционна зала;

- Стационар с 18 легла, в това число:

Родилни; Гинекологични; Неонатологични легла с реанимационен кът и кът за здрави новородени.

Апаратура

Отделението разполага с реанимационна маса с отоплител, аспиратор, кислородна инсталация, реанимационен комплект, инкубатор за новородени, инфузионни помпи, ЕКГ, фетален монитор и ехограф.

Дейност

Приема жени за раждане, стационарни грижи при бременни с повишен риск, преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания,консервативно лечение на остри и хронично обострени гинекологични заболявания; оперативни намеси в специалността „Акушерство и гинекология”.

В отделението работят 3 лекари с призната специалност по акушерство и гинекология, 7 акушерки, 1 мед. сестра и 6 санитарки.

Ординатори: д-р Баева; д-р Башаева

тел.: 0379 / 7 40 41; 7 40 38; 0882950848;