МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Отделение по хемодиализа

Отделение по хемодиализа с шест апарата /дванадесет поста, в т.ч. два поста за носители на инфекции/.

Началник отделение – д-р Стойчо Михайлов

Структура

Отделението по хемодиализа е разположено самостоятелно в западното крило на „Медицински център – I” Свиленград, на 2 км от болничната сграда.

Разполага с:

  • Приемно – консултативен кабинет за болни в преддиализен стадий;

  • Хемодиализна зала със 7 поста, манипулационна и сервизни помещения.

Апаратура

Отделението по хемодиализа разполага с:

7 хемодиализни апарата с 7 поста;

Водоочистваща система тип „обратна осмоза”,

Иструментариум за провеждане на хемодиализа, реанимационен комплект, ЕКГ апарат, двойно електрозахранване от 2 независими трафопоста.

Дейност

Приема болни с терминална бъбречна недостатъчност за хронично диализно и болнично лечение от районите на общините Свиленград, Любимец, Харманли, Ивайловград.

В отделението работят 2 лекари, от които 1 с призната специалност по вътрешни болести и нефрология и 1 с призната специалност по вътрешни болести; 4 мед. Сестри, 2 технолози и 2 санитари.

Ординатори: д-р Николова.

Тел.: 0379/71547;