МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Свиждания и информация за пациентите

Свиждането с болните се осъществява всеки ден – от 16:00 до 18:00 часа.

Не е разрешено свиждане в Отделението за анестезиология и интензивно лечение, интензивните сектори на отделенията и родилното отделение без изричното разрешение на началниците на посочените звена.

Информация за състоянието на болните се предоставя ежедневно от лекуващия/дежурния лекар от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Забрана за свиждане по медицински показания се оповестява на видно за гражданите място.