МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Покриване на разходите за лечение

Задължително здравноосигурени пациенти

Отделенията за стационарно лечение при „МБАЛ-Свиленград”ЕООД имат договор с Националната здравноосигурителна каса. Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница. Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за престой в болницата и част от скъпоструващите консумативи. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си

Когато сте неосигурени, Вие заплащате по ценоразписа на болницата.