МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД

Дата на публикуване:

Номер : 559956

Срок : понеделник, 16 септември 2013 00:00 - петък, 18 октомври 2013 00:00

ДО:

УЧАСТНИЦИТЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Свиленград”ЕООД”

 ОТ

„МБАЛ – СВИЛЕНГРАД”ЕООД

 Поканваме Ви, да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Свиленград”ЕООД” на 12.11.2013г. от 10,30 часа в стаята на Гл. счетоводител в сградата на МБАЛ в гр.Свиленград, ул.”Сан  Стефано”№1.