МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

"Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на Отделението по хемодиализа на "МБАЛ-Свиленград"ЕООД"

Дата на публикуване:

Номер : 601776

Срок : сряда, 30 април 2014 00:00 - четвъртък, 12 юни 2014 00:00