МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Съобщение във връзка с отваряне на ценовите предложения на обществена поръчка - откритата процедура по реда на ЗОП с предмет: “Приготвяне и доставка на храна за “Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград”ЕООД

Дата на публикуване:

Номер :

Срок : -