МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Съобщение във връзка с отваряне на ценовите предложения по обществена поръчка - откритата процедура по реда на ЗОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Свиленград”ЕООД”

Дата на публикуване:

Номер :

Срок : -