МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Съобщение във връзка с публично теглене на жребий по обществена поръчка - откритата процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Свиленград”ЕООД”

Дата на публикуване:

Номер :

Срок : вторник, 25 ноември 2014 14:53 -