МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

„Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Свиленград” ЕООД”

Дата на публикуване:

Номер : 00280-2015-0003

Срок : четвъртък, 30 април 2015 15:04 - петък, 12 юни 2015 16:00