МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура-специализирана система за съвременна ултразвукова диагностика предназначена за отделението по Образна диагностика на „МБАЛ-Свиленград”ЕООД”

Дата на публикуване:

Номер : 698981

Срок : вторник, 24 ноември 2015 13:48 - неделя, 22 ноември 2015 16:30