МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, ШЕВНИ ХИРУРГИЧНИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”

Дата на публикуване:

Номер : 726888

Срок : понеделник, 11 април 2016 11:00 - петък, 03 юни 2016 16:00