МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021год., за нуждите на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД“

Дата на публикуване:

Номер : 00080-2020-0011

Срок : четвъртък, 25 февруари 2021 17:00 - понеделник, 15 март 2021 23:59

 • Решения и обявления

 

 • Покани
 • четвъртък, 25 февруари 2021 15:36
  Покана

 

 • Протоколи и окончателни доклади

 

 • Договори за обществени поръчки и рамкови споразумения

 

 • Допълнителни споразумения

 

 • Обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра

 

 • Становища на АОП

 

 • Допълнителна информация

 

 • Съобщения

 

 • Документи